Zdravstvena zavarovalnica, majhni prispevki, veliki učinki

Zdravstvena zavarovalnica omogoča, da je v državi vzpostavljeno javno zdravstveno varstvo .  Javno zdravstveno varstvo ima dolgoletno zgodovino. Še starejše pa je zavedanje o nujnosti takega sistema. V Sloveniji je zdravstvena zavarovalnica temelj zdravstvenega sistema. Njegova osnovna naloga je, da omogoča varovanje zdravja v primeru bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih težav.

Vzajemna-zdravstvena-zavarovalnica-logo.jpgIdeja o organiziranem varovanju zdravja širših množic je začela dozorevati v času, ko je sprememba načina proizvodnje prinesla veliko napredka, pa tudi negativnih posledic. Kazale so se predvsem v socialnih problemih.  Napredek je med drugim vplival tudi na razvoj medicine, farmacije in drugih zdravju koristnih ved. Celotno dogajanje je na področju varovanja zdravja prispevalo k zavedanju, da mora biti ta dejavnost kakovostno organiziran, urejen in nadziran. Zdravstvena zavarovalnica je naslednik predhodnikov, ki so na našem ozemlju sredi petdesetih let devetnajstega stoletja, zagotavljali financiranje najnujnejših zdravstvenih storitev za delavce. Kasneje se je model financiranja prenesel na celotno državo in državljane. Osnova je načelo majhni prispevki za velike učinke, znano v celotni dolgi zgodovini zavarovalniške dejavnosti. Začetki v osnovi niso bili dosti drugačni od vsega, kar poznamo pod pojmom zavarovalnica danes. Več oseb se je odločilo, da bo nastalo škodo posameznika iz njihove skupine, krilo skupaj. V sodobnem času zdravstvena zavarovalnica opravlja v osnovi isto poslanstvo. Se pa jasno času in zahtevam primerno spreminja in prilagaja novim razmeram, tako kot se spreminja družba, znanost in vse okoli nas.

Ob tem velja omeniti, da ima zdravstvena zavarovalnica svoje posebnosti.  Ljudje so se pred stoletji začeli zavedati pomena učinkovitega odpravljanja posledic raznih nevarnosti. Zdravje, kot človekovo največje bogastvo, je bistveno bolj cenjeno kot vse drugo. Zato ima temu primerno zdravstvena zavarovalnica posebno mesto med sebi enakimi.  Pričakovati je, da bo v prihodnosti področje varovanja zdravja doživljalo spremembe. Znanost neprenehoma napreduje, zato zahteva zdravstveni sistem nenehno posodabljanje svoje učinkovitosti.  Zdravstvena zavarovalnica krije stroške zdravljenja.

Več