Za kaj je primeren špansko slovenski prevajalnik

Špansko slovenski prevajalnik je prevajalsko orodje, ki služi za pomoč ljudem, ki jezik vsaj nekoliko razumejo in želijo razbrati bistvo določenega besedila. Špansko slovenski prevajalnik se za opravljanje prevajalskih storitev ne uporablja, čeprav ga nekateri kljub vsemu uporabljajo za oporo.

Vendar pa špansko slovenski prevajalnik vseeno zaenkrat še ne more doseči končnega prevoda, saj imajo nekatere besede lahko več različnih pomenov, pri čemer špansko slovenski prevajalnik opira na pogostost rabe določene besedne zveze in v skladu s tem predlaga ustrezni prevod. Ko bodo nekoč v prihodnosti špansko slovenski prevajalnik zajete vse specifike jezika, pa bo prevajalnik morda lahko uporaben tudi za prevajalce.