Varovanje v šolah

Načrti stavb in tehnologija lahko pripomorejo le do določene meje, saj človeški faktor vedno igra pomembno vlogo, zato je nujno potrebno vse zaposlene in šolarje poučiti o varnostnih ukrepih. Na žalost je dostikrat potrebna tragedija, da bi šole začele uvajati trening, vendar pa je ta nujno potreben. Z dobrim treningom lahko zaznamo potencialno nevarno vedenje, ki lahko vodi do incidentov, saj lahko že prej opazimo opozorilne znake. Poleg tega, ko vsiljivci vedo, da so nadzorovani, se možnosti, da bodo ostali in zakrivili zločin, po besedah strokovnjakov, zmanjšajo.

Zaupanje med šolarji in zaposlenimi ter šolskimi uradniki, katerim lahko zaupajo skrbi in opažanja, je zelo pomembno. V veliko primerih so učenci tisti, ki prvi izvejo za potencialno nevarnost, zato je pomembno, da imajo možnost o teh opažanjih nekomu poročati, ne da bi se bali, da bodo potem v težavah. V skoraj vseh primerih šolskih incidentov je nekdo vedel zanje preden so se zgodili, v nekaterih primerih pa so učenci povedali staršem ali odgovornim, ki so incident preprečili. Zelo pomembno je, da se tudi učenci zavedajo, da je varnost v šoli odgovornost vseh.