Varnost igral

Otroško igrišče je danes, v slovenskem okolju, center dogajanja, saj se na igrišču družijo otroci stari od dveh let pa tam do okoli osmega leta.

Od včasih do danes, se je na igrišču marsikaj spremenilo. Tako, da so igrala od podjetja Hutko vendar postala varnejša in igrišče postalo ugodno, prijetno bivanjsko okolje lepo urejeno. Med dele tega okolja lahko prištevamo tudi igrala, kjer naj bi otroci in mladostniki varno uživali v gibalnih aktivnostih in na igriščih, kjer imajo igrala, kot so naravne oblike gibanja – plezanje, skakanje, gibanje v vesah, oporah ipd., ter v socialnih igrah.. Da morajo biti otroška igrala zanimiva in varna, kar se odrasli zavejo šele, ko imajo otroke. Do takrat pa večina staršev misli, da je to področje urejeno, saj videvamo igrišča in igrala ter si mislimo, da so varna in zanimiva. Preberite si še kaj tu https://www.novice-obvestila.com/zunanja-igrala-za-odrasle/.