Tolmačenje jezikov

Tolmačenje ne pomeni zgolj tolmačenja iz tujega v materni jezik in obratno, temveč lahko pomeni tudi  iz tujega v tuj jezik. Tolmačenje Poliglot torej zajema številne različne jezikovne kombinacije.

Seveda pa to ni navadno tolmačenje, temveč zahteva veliko dodatnega znanja, saj mora tolmač obvladati več jezikovnih kombinacij hkrati. Za dodatna pojasnila kliknite več. To je bistveno težje in tega ne obvlada vsak tolmač, vendar le najbolj izkušeni in najbolj izurjeni tolmači. Te jezikovne kombinacije pa se sicer pojavljajo vedno pogosteje in ni vedno nujno, da je tolmač na njih pripravljen. Zato je zelo dobro, da danes tolmači znajo čim več jezikov, ni pa vedno izvedljivo.