Tolmačenje

Glavna naloga tolmačev Evropskega parlamenta je natančno prenesti govore poslancev simultano v vse uradne jezike. Tolmačenje je namenjeno za vse večjezične seje, ki jih organizirajo uradni organi institucije. Medtem ko so prevajalci zadolženi za pripravo – prevajanje vseh jezikovnih različic pisnih dokumentov, je naloga tolmačev poskrbeti, da seje potekajo, kot da bi vsi govorili isti jezik.

V direktoratu za tolmačenje Evropskega parlamenta je zaposlenih okoli 430 konferenčnih tolmačev, računajo pa lahko tudi na pomoč okoli 2500 zunanjih tolmačev (pomožnih konferenčnih tolmačev), ki jih za pokritje potreb pokličejo kar pogosto. Tolmačenje se uporablja predvsem za plenarna zasedanja, seje parlamentarnih odborov in delegacij ter skupnih parlamentarnih skupščin, seje političnih skupin, tiskovne konference …

Tolmačenje je torej govorno prevajanje iz izvornega jezika v materni jezik. Vendar pri 506 mogočih jezikovnih kombinacijah ni vedno mogoče najti osebe, ki bi bila sposobna tolmačiti iz točno tega jezika v točno onega. V tem primeru se uporabi sistem veznega jezika, pri katerem se tolmači iz izvornega v ciljni jezik preko tretjega jezika, t. i. veznega jezika (pivot).