Priklop na vodovodno omrežje

Če se hočete kot lastnik nekega objekta priključiti na zasebni vodovod, morate za to pridobiti vodno dovoljenje. Ko ste v postopku za pridobitev vodnega dovoljenja, so stranke v postopku tudi vsi ostali, ki imajo vodno pravico in jih oskrbuje taisti zasebni vodovod. Če kdo upravlja ta vodovod, le-ta načeloma nima status stranke, razen, če so ga tisti, ki imajo vodno

Več o tem