Evropsko prevajanje

»Evropsko prevajanje je odločilno prispevalo k utrditvi evropske ideje,« je na konferenci o književnem prevajanju in kulturi v Bruslju leta 2009 povedal Leonard Orban, evropski komisar za večjezičnost, in dodal: »Omogočilo je povezavo med odkrivanjem in upoštevanjem večjezičnosti z našo zavestjo o skupni kulturni dediščini. Evropsko prevajanje simbolizira odpiranje različnosti.« Dolgo preden je Evropa postala gospodarski in politični projekt z

Več o tem