Kopičenje in duševne stiske

Vsak od nas ima kdaj v stanovanju reči, od katerih se težko poslovi ali jih nabira, čeprav jih verjetno ne bo nikoli potreboval v taki količini – lahko so to vrečke, stari časopisi, itn. Kopičenje pa lahko preraste v duševno motnjo, ki jo je potrebno zdraviti. Ko nekdo nabira v stanovanju toliko stvari, da predstavljajo zanj že oviro v vsakodnevnem

Več o tem