Prevodi listin

Kadar uveljavljamo pravice v tuji državi, rabimo prevode listin, atestov, potrdil, pogodb patentov, spričeval, diplom in drugo. Listina je dokument, ki je namenjena strokovnemu komuniciranju uradov in se v tem procesu uporablja kot dokaz. Tipična besedna vrsta za listine in druge pravna- strokovna besedila je samostalnik, ki se v teh besedilih najpogosteje uporablja kot samostalniška besedna zveza, ki deluje neosebno,

Več o tem