Človeštvo in regeneracija

Regeneracija dejansko pomeni obnovitev. Čeprav se v zadnjem času vse več uporablja tudi beseda regeneracija. Beseda regeneracija je tujka, ki je izpeljana iz angleškega jezika. Vemo, da se regeneriramo vsa živja bitja, od bakterij do človeka. Če ne bi obstajala regeneracija, verjetno ne bi živa bitja tako dolgo živela. Regeneracija jr beseda, ki se uporablja na večjih področjih, kljub temu

Več o tem