Plačilo oskrbe na domu

Sama oskrba na domu zagotovo ni brezplačna. Zanjo se ljudje odločijo takrat, ko jo potrebujejo, kdo pa nam bo oskrbo nudil, se odločimo sami, saj obstajajo tako državna podjetja, za katera je oskrba na domu brezplačna, če imamo napotnico, obstajajo pa tudi podjetja, pri katerih je oskrba na domu delno plačljiva, delno jo krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, obstajajo pa

Več o tem

Kdaj potrebujemo pomoč starejšim

Pomoč starejšim je v zadnjem času vse bolj v ospredju, saj vsi vemo, da se prebivalca po vsem svetu stara. Žal se pa domovi za starejše ne gradijo sorazmerno s staranjem prebivalca. Zato velikokrat takšni ljudje, ki bi želeli iti v dom za ostarele tudi ne morejo, ker je celoten dom zaseden, zato se odločijo za nego na domu. Da

Več o tem

Dom ali nega na domu

Ko imamo doma bolnega človeka ali, bolje rečeno, človeka, ki sam zase ni sposoben več skrbeti, sta nega na domu ali dom za starostne osebe, edina možnost in rešitev. Pri tem se nega na domu podjetja Blaginja največkrat izvaja v primeru, da ima obnemogli vse možnosti, da se pri njemu doma nega na domu tudi izvaja. V kolikor pa teh

Več o tem