Angleščina na maturi

5 nasvetov za uspeh na maturi Dobro preberi izpitni katalog in večkrat reši tipe nalog, s katerimi se boš srečal/-a pri izpitu. Tako boš vedel/-a, kako se je treba lotiti določenega tipa naloge, da zanjo porabiš kar najmanj časa in jo kar najuspešneje rešiš. Naredi čim več vaj iz zbirke starih maturitetnih nalog. Vsaj trikrat skrbno preberi predpisani knjigi. Pripravi

Več o tem