Sodni tolmači

Sodni tolmači so osebe, ki posedujejo strokovno znanje nekega tujega jezika in sodelujejo pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih postopkih, kjer prevajajo govorjeno besedo ali listine v primerih, kadar udeležencih v sodnem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Poleg tega lahko sodni tolmač deluje tudi v prevajalskih agencijah, kjer se nanj obrnejo fizične ali pravne osebe, ko potrebujejo prevode različnih listih (poslovni dokumenti, pogodbe, spričevala, diplome, certifikati, …).

Sodni tolmači (za več klikni na http://www.multilingual.si/sl/sodni-tolmac) imajo zagotovljen poseben status. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku. Minister glede na primernost ali neprimernost kandidata izda odločbo o imenovanju tolmača ali zavrnitvi. V primeru, da je tolmač imenovan, je to objavljeno v Uradnem listu, sam tolmač pa je vpisan v imenik tolmačev.

Oseba, ki želi opravljati delo sodnega tolmača mora biti ustrezno strokovno podkovana v izbranem tujem jeziku. Poleg tega mora imeti slovensko ali EU državljanstvo, univerzitetno ali drugo strokovno izobrazbo, aktivno znanje slovenskega jezika, ter uspešno opravljen preizkus znanja za sodnega tolmača.