Skupine na tečaju angleščine

Tečaj angleščine se le redko izvaja individualno. Individualni tečaji so namreč najdražja oblika tečajev. Največkrat se tečaj angleščine izvaja v skupinah od 3-8 tečajnikov. Kako velika bo skupina tečajnikov, pa je odvisno od naše izbire. Poglejte si še kakšne so stopnje jezikovnih tečajev.

Praviloma mora vsaka jezikovna šola objaviti to število, saj se lahko posameznik le tako prijavi na pravilen tečaj. Jezikovna šola tudi ne sme dodajati tečajnikov naknadno. Velja namreč prav pri vseh šolah, da je tečaj angleščine najcenejši, če je skupina velika. Manjša kot je skupina, višja je cena. Vendar pa človek ne sme velikosti skupine izbirati zgolj z vidika cene, temveč z vidika, kako mi sami najbolje delujemo.