Razvezana diplomska naloga

Če diplomska naloga ni urejena tako, kot zahteva fakulteta v svojih pravilnih in zato vezava diplomske naloge ni ustrezna, potem se nam lahko po vsej verjetnosti zgodi, da bomo morali že urejeno in že vezano nalogo zavreči, popraviti napake v besedilu in mora biti vezava diplomske naloge opravljena še enkrat.

Diplomske nalogeTo seveda nikakor ni položaj, v katerem bi se želel kdorkoli znajti, saj jasno stroški, ki jih povzroči vezava diplomske naloge, nastanejo dvakrat. Mnogi si zato želijo, da se že vezana naloga razveže in vanjo vstavi le tiste strani, na katerih so popravki, vendar je to zelo težko, poleg tega pa se tudi vidi, da je bilo besedilo razvezano in ponovno vezano. Zato morajo tudi diplome biti vezane po pravilnih navodilih, drugače lahko pride do napak.