Raznolika uporaba kmetijskih strojev

Z razvojem kmetijskih strojev se je marsikomu olajšalo življenje. Osnovni kmetijski stroj je gotovo traktor, nanj pa kmetje priključijo razno razne priključke, s katerimi si lajšajo delo. Traktor je konec 19 stoletja zamenjal živino. Na začetku je ta kmetijski stroj deloval na parni pogon, s časom se je razvil in začel delovati na bencinski motor, dandanes pa prevladuje dizelski motor, ki ima ime po Rudolfu Dieselu.

Kmetijski stroji v gozdu

TraktorjaVrhunski kmetijski stroji niso uporabni le v kmetijstvu temveč tudi v gozdarstvu. Včasih so iz gozda les vlekli z živalmi, tako kot so s pomočjo njih obdelovali njive. Sedaj si na obeh področjih pomagajo s traktorji, ki so uspešno in predvsem produktivno zamenjali delo rok in živali.

Uporaba na kmetiji

Kmetijski stroji pridejo so uporabljeni tudi pri živini. Le kaj je kmetija s poljem in gozdom a brez živali? Na kmetijah najdemo od kokoši, pujsov, rac, bikov, konjev, prav tako pa tudi krave, s katerimi pridobivamo mleko. Glede na to, da se ljudje vračamo nazaj k naravnim dobrinam, oziroma k izdelkom za katere vemo iz kje izhajajo imajo kmetje veliko dela. V mestih sedaj najdemo avtomate z domačim mlekom, ki se prodaja za med. Še dobro, da si lahko kmetje pomagajo z molznimi stroji, da delo poteka hitreje, le kdo vi si želel vsako jutro ročno pomolsti tolikšno število krav.

Mlatenje žita

Kot vse ostalo so včasih prav tako žito mlatili na roke. Z iznajdbo kmetijske stroja, ki ga imenujemo mlatilnica to ni več potrebno. Mlatilnica loči bilo katero žito, od soje, ovsa, pšenice riža in druge. Kot stranski produkt pa ostane slama, ki je rastlina kateri so odvzete hranilne snovi. Na srečo kmetov, so iznašli kombajn, ki tako žanje kot tudi mlati in čisti žita in s tem pridobi zrnje za nadaljnjo uporabo.