Računovodstvo Ljubljana

Vsaka pravna oseba je primorana voditi svoje računovodstvo. Velika podjetja imajo tako lastno računovodstvo, ki ureja vse računovodske posle, potrebne za uspešno in dosledno vodenje poslovanja podjetja, in je v skladu z vsemi računovodskimi predpisi in zakoni. Mala podjetja pa koristijo pomoč računovodskih servisov v obliki partnerskih pogodb oziroma pogodbenega sodelovanja. To pomeni, da podjetje ali posameznik, če govorimo o samostojnem podjetniku, še vedno delno sam vodi svoje računovodstvo, ki pa ga daje v pregled in dopolnitev izkušenemu računovodji, s katerim sodeluje.

Računovodski servis običajno vodi računovodsko poslovanje več različnim podjetjem, tudi društvom. Da so pri svojem delu tudi uspešni ter natančni, morajo biti strokovno usposobljeni ter vešči vseh računovodskih storitev. Slednje jim omogoča strokovna izobrazba, delovne izkušnje ter nenehno sledenje novostim ter zakonitostim na področju računovodstva.