Priprava za notranja vrata cenik

Priprava za notranja vrata cenik je v osnovi precej enostavna. Z cenikom želimo kupcu pokazati svoje cene, če delamo izdelke v naprej, če pa izdelke izdelujemo po naročilu, pa mora biti cenik za notranja vrata pripravljen še posebej pozorno. Kako bi se počutili, če bi si izbrali nekega mizarja, predvsem zaradi sprejemljivih cen, potem pa bi vam povedal povsem drugačne, mnogo višje cene? Ja, zagotovo bi se počutili ogoljufane, pa čeprav to ni bil namen mizarja, ko je pripravljal notranja vrata cenik. Zato toplo priporočamo, da če se že odločite za notranja vrata cenik, potem cene pripravite zelo previdno, predvsem pa poudarite, da so cene lahko tudi drugačne od zapisanih. Izdelava notranjih vrat in drugih izdelkov iz lesa so storitve, ki jih mizar nudi.