Priklop na vodovodno omrežje

Če se hočete kot lastnik nekega objekta priključiti na zasebni vodovod, morate za to pridobiti vodno dovoljenje. Ko ste v postopku za pridobitev vodnega dovoljenja, so stranke v postopku tudi vsi ostali, ki imajo vodno pravico in jih oskrbuje taisti zasebni vodovod.

Če kdo upravlja ta vodovod, le-ta načeloma nima status stranke, razen, če so ga tisti, ki imajo vodno pravico in jih ta vodovod oskrbuje z vodo, za to posebej pooblastili. Če pridobite soglasje od ostalih, ki imajo vodne pravice in se oskrbujejo iz tega vodovoda, še ni pogoj, da boste pridobili vodno dovoljenje. Če pa ste lastnik posamezne stavbe, in se želite priklopiti na javni vodovod, pa morate za priključitev pridobiti soglasje, ki vam ga dodeli upraljavec javnega vodovoda.