Prevodi listin

Kadar uveljavljamo pravice v tuji državi, rabimo prevode listin, atestov, potrdil, pogodb patentov, spričeval, diplom in drugo. Listina je dokument, ki je namenjena strokovnemu komuniciranju uradov in se v tem procesu uporablja kot dokaz. Tipična besedna vrsta za listine in druge pravna- strokovna besedila je samostalnik, ki se v teh besedilih najpogosteje uporablja kot samostalniška besedna zveza, ki deluje neosebno, statično in stabilno.

Pri prevajanju  pravnih besedil-listin je izrednega pomena natančnost. Najbolj pomembno je, da prevajalec zajame v prevodu celotno vsebino pravnega posla-listine. Za tovrstni prevod je značilno tudi ponavljajoče se, polno navajanje oseb, podjetij, itd, da ne more priti do dvoumnega razumevanja pravne listine. V povezavi z natančnostjo v prevajanju pravnih besedil –listin,  so značilne tudi dolge povedi, ki so namenjene združevanju določenih podatkov v eni enoti.

Velikokrat določeni uradi zahtevajo sodne prevode. Te prevode urejajo zapriseženi sodni tolmači, ki jih v Sloveniji imenuje Ministrstvo za pravosodje RS. Tovrstni prevodi listin so zvezani z izvirnim dokumentom, ki je bil preveden. Opremljeni pa so z žigom in podpisom sodnega tolmača, s katerima se jamči istovetnost prevedenega besedila z izvirnikom. Kadar udeleženci v postopkih uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča, je potrebno sodno prevajanje in tolmačenje, ki ga opravi sodni tolmač.