Prevod s prevajalnikom ali prevajalcem

Ko potrebujemo prevod besedila za lastno uporabo za lažje razumevanje besedila, lahko uporabimo spletni prevajalnik, kot je ta spletni-slovar.com/prevajalnik, brez zadržkov. Ko pa potrebujemo strokoven prevod besedila, pa moramo prevod prepustiti za to izurjenim prevajalcem.

Dominatus - logoPrevajalec porabi več časa za prevajanje, zato si prevod včasih poišče tudi na strani – spletni prevajalnik, vendar bo nato še prilagodil ustrezne sklanjatve, sklone, morda uporabil ustreznejše besede ipd. Prav tu se namreč spletni prevajalnik razlikuje od prevajalca, saj spletni prevajalnik ne upošteva nikakršnih slovničnih pravil. V prevodih, ki jih potrebujemo za uradne zadeve je torej bolje odšteti nekaj evrov in tako oddati popoln prevod, saj z nepopolnim prevodom naredimo zelo slab vtis.