Prevajanje

O prevajanju govorimo takrat, ko želimo besedo ali besedilo prevesti iz enega jezika v drug jezik. Na primer iz jezika angleščine v jezik slovenščine. Besedilo, ki ga želimo prevesti je lahko v pisni ali govorni obliki. Kadar je v pisni obliki, govorimo o pisnem prevajanju. Kadar pa je v ustni oziroma govorni obliki pa govorimo o tolmačenju. Tolmačenje je ustno prevajanje. Deli se na simultano prevajanje in konsekutivno tolmačenje.Kljub temu, da se je prevajanje pojavilo že v antičnih kulturah pa se je poklic prevajalec pojavil v 20. stoletju. Vsak prevajalec mora dobro znati vsaj 2 jezika (jezik iz katerega prevaja, in jezik v katerega prevaja). Prevajanje poleg obrtne dejavnosti uvrščamo tudi v umetnost. V obrtno dejavnost ga uvrščamo zato, ker se mora prevajalec držati pravil in norm, v umetnost pa zato, ker lahko v prevod posega tudi sam.


Poznamo tudi strojno in pisno prevajanje. Strojno prevajanje je neke vrste postopek, pri katerem računalniški program prevede besedilo v želen jezik brez pomoči človeka. Pisno prevajanje pa delimo na več podskupin.
– prevajanje splošnih besedil
– prevajanje strokovnih besedil
– knjižno prevajanje

Prevajanje se največkrat uporablja pri filmih, knjigah, na sodiščih, itd. Če želimo prevesti kakšno stvar, je najbolje, da to zaupamo osebi, ki se s tem ukvarja, prav tako pa ima iz tega tudi diplomo. Nihče izmed nas si ne želi napačno prevedeno besedilo, saj nas lahko stane marsikaj.