Prevajanje

Ali je lažje prevajanje iz maternega v tuj jezik ali iz tujega v materni jezik, ni lahko reči. Kakor za koga, seveda pa je veliko odvisno tudi od izvornega besedila – v kakšnem stanju je: ali je lektorirano, torej slovnično pregledano, ali gre za korespondenco pisca, ki ni najbolj vešč jezikovnih pravil. Če stranka torej naroča prevod iz maternega jezika v nek tuj jezik – danes je to še vedno najpogosteje angleščina, pa tudi nemščina, prevajalec najprej besedilo oceni. Vsa morebitna vprašanja in dvome je dobro razrešiti že na samem začetku, da si prihranimo kasnejše nepotrebne zaplete in slabo voljo. Marsikdaj mora prevajalec prejeto besedilo najprej lektorirati, šele potem lahko začne s prevajanjem. Zato je zelo pomembno, kakšno besedilo oddajmo nekomu v prevajanje.

Seveda so mnogi prevajalci vešči tudi v jezikovnih pregledih, torej v lektoriranju. Prevajanje torej ni vedno tako enostavno, kot si mi to radi predstavljamo, saj se je potrebno najprej uglasiti s stranko, kaj točno pričakuje in kaj lahko dejansko dobi glede na besedilo, ki ga je oddala, oziroma glede na rok, ki ga je izrazila.