Prevajanje je zahtevno opravilo

Živimo v dobi tehnologije, tako da si težko predstavljamo življenje brez vseh naprav, ki nam lajšajo vsak dan, čeprav nas le-te velikokrat tudi dobesedno zasužnjijo. A pustimo zaenkrat to temo in se posvetimo tehnološkim proizvodom, ki jih lahko kupimo v specializiranih tehničnih in drugih trgovinah. Ko že veseli domov prinesemo škatlo z novo napravo, ki bo razveseljevala celo družino, nam veselje kmalu skali knjižica z navodili.

Ob hipnem veselju, da obstajajo navodila tudi v slovenskem jeziku, slednje hitro upade, ko razgrnemo pred sabo obupen prevod, ki je skorajda nekoristen, da ne rečem neuporaben. Seveda je marsikdaj takšen prevod enak originalu, torej je problem že v izvirniku, a se vse prevečkrat zgodi, da gre za ponesrečeno prevajanje. Ker govorimo o tehničnih stvareh, to pomeni prevajanje tehničnih terminov. Za tovrstno prevajanje ni dovolj zgolj poznavanje tujega jezika, iz katerega prevajamo, temveč specializacija za točno določeno terminologijo – samo na ta način bo prevod koristen in verodostojen za uporabnika, ki mu je namenjen.