Politika poslovanja

  • Vsebine, objavljene na novice-obvestila.com so javne in dostopne vsem obiskovalcem brez registracije.
  • Kdor želi objaviti svoj prispevek, se mora strinjati s splošnimi pogoji uredništva. Ti se nanašajo na brezplačne vsebine ter tudi na plačljive prispevke (povezane z oglaševanjem).
  • Spletno stran ves čas posodabljamo, da bi čim bolj ugodili željam bralcev. Zato stalno dodajamo nove rubrike in vsebine.
  • Vsa vsebina je last spletne strani. Avtor se z objavo odpove svojemu avtorstvu, ostanejo pa mu avtorske zasluge. V kolikor bi kdaj želeli svojo vsebino nazaj, to ne bo več mogoče. Na koncu vsakega prispevka avtor napiše svoje ime in priimek ali pa vzdevek, če želi.
  • Vsi prispevki morajo biti unikatni in ne smejo imeti kopirane vsebine iz drugih virov.
  • Uredništvo lahko prispevke zavrne ali zahteva spremembo, če je potrebno uskladiti kakšno malenkost.
  • Komentiranje prispevkov je možno, vendar vsak komentar pred objavo najprej pregleda urednik.
  • Prispevki, ki žalijo druge osebe ali uporabnike, se zavrnejo pred objavo. Prav tako lahko naknadno umaknemo že objavljeno vsebino, če se kasneje ugotovi, da je bil njen namen žaljenje drugih oseb.
  • Identifikacija pisca prispevka ni nujna, podatke, ki jih avtor vpiše ob registraciji, pa uredništvo shrani in jih ne posreduje tretjim osebam.