Plačilo oskrbe na domu

Sama oskrba na domu zagotovo ni brezplačna. Zanjo se ljudje odločijo takrat, ko jo potrebujejo, kdo pa nam bo oskrbo nudil, se odločimo sami, saj obstajajo tako državna podjetja, za katera je oskrba na domu brezplačna, če imamo napotnico, obstajajo pa tudi podjetja, pri katerih je oskrba na domu delno plačljiva, delno jo krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, obstajajo pa tudi popolnoma privatna podjetja, pri katerih se oskrba na domu plačuje v celoti v lastni režiji.

Zagotovo je razlika med njimi velika, saj pri podjetjih, kjer je oskrbo potrebno v celoti plačati, le-to opravljajo z največjim zagonom, prav tako pa so zaposleni tudi izbrani na prav posebnih postopkih in na prav posebne načine, vse zato, da je storitev popolna.