Igre za otroke

Da so otroške igre zelo koristne za otroke, ne glede na teoretično mnenje o njenem smotru, čivkajo že ptice na strehi. Vplivajo tako na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove inteligence, na pridobivanje izkušenj in znanja kot tudi na otrokovo čustveno življenje in na njegov razvoj v družbeno bitje. Med igro otrok vadi in si krepi mišice in živčevje, pridobiva si razne spretnosti, spoznava svoje zmožnosti. Spoznava tudi fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem. Na podlagi pridobljenih izkušenj ustvarja pojme, uči se mišljenja in poskuša reševati probleme, s katerimi se srečuje.

Igre otroku omogočajo, da spoznava vrstnike, uči se soočanja z drugimi ljudmi, pridobi si strpnost, tovarištvo, obzirnost, občutek za sodelovanje … Igre za otroke vplivajo na otroka tako, da preko njih spoznava, kaj pomeni poštenost med ljudmi, kako se kaže resnica in pogum. Otrok se preko iger vživlja v razne vloge, ki jih opaža pri odraslih osebah, in izraža do njih bodisi pozitivna bodisi negativna čustva.