Otroci in igre

Naši malčki se skozi računalniške Spletne – igre za otroke spoznavajo s svetom okoli njih. Seveda ni dovolj, da so igre za otroke le zabavne. Po navadi so igre za otroke navadno zamišljene tako, da se ima otrok ob igranju možnost tudi nekaj naučiti.

Otroci so v zgodnjih letih občutljiva bitja, zelo dovzetna za okolico okoli njih in se hitro priučijo novih stvari, zato morajo tudi igre za otroke ustrezati nekim normam, da ne dajo otroku že v zgodnjih letih napačnih »smernic« za življenje. Ob vsem tem ne pozabimo, da miselne igre za otroke ne smejo biti prezahtevne, da otrok ne dobi prehitro odpora do reševanja problemov. Seveda, moramo tudi starši znati izbrati ustrezne igre za otroke glede na njihovo starost.