Objavite PR prispevek

Spletna stran novice-obvestila.com svojim obiskovalcem nudi možnosti, da soustvarjajo vsebine preko tekstovni prispevkov. Spletna stran je razdeljena na več podrubrik, tako da niste omejeni samo s nekaj vsebinskimi področji. V primeru, da želite objaviti vsebino, ki je druge tematike, nam jo lahko pošljete. Naš urednik bo nato dodal ustrezno podrubriko, tako da bodo vsi članki ustrezno razvrščeni. Nujno je, da pri pisanju sledite smernicam našega uredništva, saj vsebine, ki bi odstopale od teh smernic, ne bodo objavljene. Priporočljivo je, da članku dodate še sliko, ki sovpada z besedilom članka. V članku lahko izpostavite svoje prednosti, ne omenjajte pa slabosti konkurence. Paziti morate tudi na stil pisanja, saj prispevki z morebitno žaljivo vsebino, ki bi kršili načela internetne etike, ne bodo objavljeni.