odškodnine

Zavarovalnice imajo stroga pravila in kriterije, kar zadeva izplačila odškodnine svojim zavarovancem, med drugim tudi zaradi vse pogostejših zlorab, ki se pojavljajo v zvezi s tem.
Medtem ko mnogi v primerih manjših poškodb – telesnih, nikoli ne pomislijo na izplačilo odškodnine, je spet drugim to prva misel, še posebno, kadar imajo z določeno zavarovalnico sklenjenih več zavarovanj.

Zavarovalnica pa lahko oškodovancem v celoti ali pa le delno poravna nastalo škodo. Slednja poravnava pride v poštev na primer v primerih prometne nesreče, če nezgodo povzroči mladi voznik, za katerega se šteje vsak voznik, ki poseduje veljavno vozniško dovoljenje manj kot tri leta, in nima temu primerne oblike zavarovanja, če oškodovanec ni bil pripet z varnostnim pasom ali ni uporabljal čelade, če oškodovanec ni bil hkrati tudi povzročitelj prometne nesreče in je bil pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, saj se predvideva, da je s tem prispeval k nastanku nezgode.

Zmotno je tudi prepričanje, da tudi v primeru, če niste vi tisti, ki ste povzročili npr. prometno nesrečo, lahko ostanete brez denarne ali kakršne koli druge odškodnine. Namreč  celotna slika – nesreče – je lahko s pravnega vidika povsem drugačna, kot jo vidimo sami.