Odgovornost za požarni red

pozarna varnostPožarni red je akt, ki ga mora izdelati ali dati v izdelavo vsak lastnik stanovanjske ali poslovne stavbe, in sicer tistemu podjetju, ki se ukvarja s požarno varnostjo kot svojo poslovno dejavnostjo in ima torej vsa nujno potrebna znanja. Izjema so le eno- in dvostanovanjske stavbe, kjer so lastniki sami odgovorni za varnost pred nastankom požara. Požarni red mora vsebovati prav posebne elemente, ki jih zahteva Pravilnik o požarnem redu, kar torej pomeni, da ima država tu prste vmes in je posegla kot regulator in kot varuh. Obenem pa je potrebno imeti tudi narejeno oceno tveganja, njen glavni namen pa je, da se z njo oceni nevarnost delovnega mesta in na splošno nevarnost, ki preži na ljudi in bi lahko tako ali drugače posegla v njihovo varnost kjer koli že so in kar koli že počnejo.
Požarni red mora tudi vsebovati vse priloge požarnega reda in evidence, s katerih je razvidno vse, kar je odgovorna oseba, ki je požarni red delala, ugotovila. Te evidence je potrebno voditi ves čas in jih tudi obnavljati ter morda prilagajati glede na ta, da se je stavba kaj spremenila. Zato mora imeti vsaka zgradba odgovorno osebo, ki je opravila tudi strokovni izpit iz požarnega varstva ter ima vsa potrebna dovoljenja s strani države, da lahko opravlja svoj posel kot pridobitno dejavnost. Odgovorna oseba vodi evedence in tudi enkrat letno izvede tudi kontrolni pregled stavbe. Dejansko je področje precej zakomplicirano in je tudi treba zadovoljiti marsikaterim zakonom.