Obnavljanje znanja

Tečaj nemščine nam na vsaki točno določeni stopnji da neko znanje. Koliko si bomo dejansko zapomnili in uporabljali znanje, ki nam ga da tečaj nemščine, pa je odvisno od vsakega posameznika posebej. Če dolgo časa nismo uporabljali znanja, ki nam ga je dal tečaj nemščine in bi nato kar naenkrat ponovno radi uporabljali nemški jezik v vsakdanji rabi, nastane problem.

Zelo malo verjetnosti je, da se bomo vsega, kar nas je tečaj nemščine naučil, tudi spomnili. Takrat sledi veliko razočaranje, ki pa bi ga moralo nadomestiti veselje do obnovitve jezika. Nekaj jezikovnih šol namreč ponuja tudi obnovitvene tečaje, med njimi je tudi tečaj nemščine, ki nam bo znanje osvežil v krajšem času.