Nepremičninski posrednik

Hiša na dražbiNepremičnine se prodajajo na nepremičninskem trgu, lahko jih sami prodamo ali preko nepremičninskih posrednikov. Osebe, ki želijo opravljati poklic nepremičninskega posrednika morajo narediti licenco oziroma certifikat za nepremičninskega posrednika pri pristojnem ministrstvu. Pogoj za opravljanje licence je najmanj višješolska strokovna izobrazba oziroma srednješolska pod posebnimi pogoji. Izkušnje in delo na področju nepremičnin niso pogoj. Status nepremičninskega posrednika se pridobi z dnem vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov. Za opravljanje tega poklica je potreben zelo širok nabor znanja. Obsežen pravni del (obligacije, zemljiška knjiga, stvarno pravo, itd.), ekonomski del (z davščinami, s poslovnim komuniciranjem, z vrednotenjem nepremičnin, itd.) in tehnični del, ki se navezuje na graditev objektov in s tem povezano tematiko. Delo nepremičninskega posrednika je na nekako način življenja z delom stvari, s katerimi pomagaš ljudem.

Nepremičninski posrednik je prodajalcu v pomoč pri pripravi nepremičnine za prodajo. Njegova naloga je, da zbere vse potrebne podatke in dokumente, pripravi oglas s slikovnimi dodatki in tlorisi, ki so všeč kupcem. Je posrednik med prodajalcem in kupcem. Skozi celoten čas skrbi za pravni status nepremičnine in jamči o varnosti nepremičnine. Poskrbeti mora za ustrezno pogodbo, saj zastopa in varuje interese obeh strank. Vse storitve mu je potrebno plačati šele po zaključku prodaje. Nepremičninski posrednik zagotavlja, da bosta vaša prodaja ali nakup potekala po pravilih in varno.

Za kakovostno prodajo nepremičnine je potrebno izbrati tudi odličnega nepremičninskega posrednika, saj ni vsak dober v tem poslu. Pred odločitvijo za izbiro nepremičninske agencije se je potrebno pozanimati o naslednjem:

  • ali imajo licenco,
  • koliko časa so prisotni na nepremičninskem trgu,
  • ali so specializirani za ozko področje ali delujejo kjerkoli,
  • kakšne so njihove reference,
  • koliko nepremičnin so prodali v določenem obdobju,
  • kaj so prodali na vašem območju,
  • ali poslujejo transparentno,
  • ali imajo svojo spletno stran,
  • ali oglašujejo samo na portalu Nepremičnine.net.

Na podlagi teh informacij se boste lažje odločili s kom želite sodelovati in na kakšen način.