Zemljiškoknjižni podatki nepremičnin

Od sredine letošnjega leta dalje zaman iščete podatke o izmerah in rabi nepremičnin v zemljiški knjigi. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) določa, da se nepremičnine vpisujejo v zemljiško knjigo z identifikacijskim znakom. Ta je za zemljiško parcelo oznaka katastrske občine in parcelna številka, kot je vpisana v zemljiškem katastru. Identifikacijski znak posameznega dela stavbe pa je identifikacijska številka, kot je vpisana v katastru stavb.

Zemljiška knjiga in kataster sta ločeni evidenci. Katastrski podatki nepremičnin poleg identifikacijskih znakov vsebujejo tudi podatke o legi, obliki, površini, vrsti rabe, katastrskem razredu, katastrskem dohodku, rodovitnosti in proizvodni sposobnosti zemljišča. Do sredine letošnjega leta je bilo mogoče v zemljiški knjigi pregledovati tudi podatke o površini in vrsti rabe nepremičnin. Teh podatkov pa po novem ni več v zemljiški knjigi, kar je po nepotrebnem vznemirilo nekatere uporabnike zemljiške knjige.

Vas zanima kakšna je obdavčitev v primeru podaritve nepremičnin?