Nemščina

Nemščina je uradni jezik v Nemčiji, Avstiji, Lihtenštajnu, Belgiji, Italiji, Švici in Luksemburgu. Spada med zahodno germanske jezike. Iz statistike narejene leta 2005 in 2010 je vidno, da je nemščina materni jezik 90 oz. 100 milijonom ljudem. Ena izmed posebnosti nemškega jezika, je da ima v abecedi tudi samoglasnike ä, ö, ü in črko ß.

Nemščina ne spada ravno med najlažje jezike. Je nekoliko težja za učenje zaradi uporabe treh slovničnih spolov moškega (der), ženskega  (die) in srednjega (das). Spole posameznih besed se je treba preprosto naučiti, saj je le par, ki jih lahko dejansko povežemo z naravnim spolom ali s pravili. Eno izmed pravil, ki velja v večini primerov je, da so samostalniki, ki se končajo na -e ženskega spola.

Določni členi der, die, das ter die, ki se uporablja za množino, so v nemščini izjemno pomembni , ker jih sklanjamo kot pri nas sklanjamo samostalnike. Pri nemščini pa poleg člena v nekaterih primerih sklanjamo tudi samostalnik. Nemščina uporablja štiri sklone imenovalnik, rodilnik, dajalnik in tožilnik. Prav tako pomembno vlogo pa imajo tudi spreganje glagolov. Posebnost v nemškem jeziku je tudi ta, da se samoglasniki pišejo z veliko začetnico. Vas zanima učenje nemščine?