Naročniki prevajanja španščine

Vsako podjetje kot je tudi Dominatus d.o.o., ki nudi prevajanje španščine in tudi druge jezikovne kombinacije, ki ga bomo vprašali, ali prevajanje španščine bolj naročajo podjetja ali bolj posamezniki, nam bo skoraj praviloma odgovorilo, da prevajanje španščine pogosteje naročajo podjetja. Takšni prevodi pa morajo velikokrat biti tudi strokovni prevodi. Razlog za to je, da imajo podjetja velikokrat tudi poslovne dogovore, pri katerih je jasno, da je najprej potreben prevod iz maternega jezika v španščino, potem pa še obratno. Seveda gre lahko ta pot tudi obratno. Ko pa se za prevajanje španščine odloči posameznik, pa ima navadno za prevesti samo nekaj strani in to samo enkrat ali pa morda največ dvakrat, vendar največkrat popolnoma druga tema.

PrevodiTa tema za katero se odločajo posamezniki, da jo bodo dali prevesti v španski jezik je življenjepis. Največkrat se prevajajo v španščino ravno življenjepisi posameznikov. Potem pa nekoliko manj druge stvari, ki jih posamezniki potrebujejo za prevod. Pri podjetjih pa gre največkrat za prevode pogodb in aneksov, če delajo s kakšnim podjetjem iz Španije. Prevajanje španščine za podjetja mora biti narejeno povsem brez napake, zato takšne prevode tudi dajo prevajati tistim, ki to zelo dobro obvladajo. Če v prevajalnem podjetju nimajo posameznika, ki španski jezik zares obvlada, potem je boljše, da se prevajanja španskega jezika za podjetja tam tudi ne lotijo. Ker če prevajalec stori kakršnokoli napako, lahko podjetju, ki je potrebovalo prevod, zelo škodi, saj mora biti pogodba napisana brez napak. So pa zato takšni prevodi tudi nekoliko dražji od navadnih prevodov besedil.