Napotki pri pripravi igrišča za zunanja igrala

Na slovenskem tržišču pa obstajajo tudi obstajajo tudi zunanja igrala, ki se uporabljajo samo pod nadzorom staršev ali vzgojiteljev, kar je v jaslih samoumevno.
Pri načrtovanju zunanjega igrišča za otroke, ki so še v jaslih, je potrebno upoštevati naslednje:
•    Ločite zunanje igrišče za otroke, ki so še v jaslih od drugih igrišč. Če imamo ločeno igrišče za otroke do tretjetega leta se lahko otroci bolj varno igrajo in hkrati posreduje občutek varnosti.
•    Zunanja igrala naj bodo pri načrtovanju in izbiri, predvsem varni in zanimivi.
•    Za takšna zunanja igrala je priporočljivo uporaba različnih talnih struktu kot so: zemlja, pesek…
•    Za dobro počutje otrok moramo poskrbeti z dovolj senčnega prostora. Zelenica naj bo bila skrbno načrtovana in zasajena z rastlinami, ki ne vsebujejo strupenih snovi ali imajo bodice. Saj vemo, da majhni otroci prenašajo k ustam.

Kljub vsem tem napotkom za zunanja igrala morate opazovati in nadzorovati otroke pri igri, saj otroci na igralih zunaj zelo uživajo, saj so to igre na prostem, zato jim tudi nudite dovolj prostora za gibanje in za igre za ravnotežje.