Namen ocene tveganja

podjetje projekt varnostOcena tveganja je ocenitev koliko je neko delovno mesto lahko nevarno in koliko zaposleni na nekem delovnem mestu ogroža sebe in svoje zdravje, predvideva pa jasno tudi vse dejavnike, ki lahko nevarnost zmanjšajo, prav tako pa tudi vedo, kako se morajo pravilno spopasti z njo. Zato je dolžnost in obveznost vsakega delodajalca, da podpiše izjavo za vsakega zaposlenega, da je ocena tveganja za njegovo delovno mestu urejena. Namen te izjave, ki se imenuje ocena tveganja je, da se že vnaprej zagotovi, da se ne bo nihče poškodoval ali zbolel zaradi dela pri tem delodajalcu oz. da se zaveže, da je povržen minimalnemu tveganju. Oceno tveganja vam pripravijo ljudje specializirani za varstvo pri delu in sicer v podjetju Projekt varnost d.o.o., ki morajo imeti za seboj prav posebna usposabljanja in licence. Torej tega ne more početi prav vsak, ki se mu zazdi, da ve, kaj početi, kar se danes še kdaj zgodi in to celo za plačilo, zato pa lahko tudi preverite vse licence in listine pri ustreznih organih, če morda kdaj pomislite, da oseba nima dovoljenj.
Ocena tveganja nam pove koliko je delovni postopek povezan z nevarnostmi, in če je, ali je delodajalec storil, kar je treba, da je tveganje dovolj majhno oziroma sprejemljivo, da lahko delavec dela na tem delovnem mestu. Ocena tveganja je predpisana v pravilniku s sistemizacijo delovnega mesta in ga je po zakonu nujno treba upoštevati in spoštovati. Še več o tej temi lahko najdete tukaj.