Načrtovanje in izdelava spletne strani

grafikaVečina naročnikov meni, da bo izdelava njihove nove spletne strani temeljila zgolj na postopkih kot sta grafično oblikovanje in programiranje. Vendar pa naročilo spletne strani temelji na medsebojnem sodelovanju med naročnikom in podjetjem, ki nudi izdelavo spletnih strani.
Najugodnejšo ponudbo za grafično oblikovanje spletne strani si lahko priskrbite tudi pri podjetju Dominatus d.o.o.!

Grafično oblikovanje je zgolj eden izmed ustvarjalnih procesov, ki spada med številne druge procese, ki tvorijo končni izdelek kot je predstavitvena spletna stran podjetja. Najprej se je potrebno lotiti temeljitega načrtovanja spletne strani, pri katerem se najprej določi cilje spletne strani vzporedno pa se tudi pripravi vso potrebno vsebino kot so besedila in slikovno gradivo. Še predno se izvajalec loti dela pa je potrebno opredeliti proračun in nato nadaljevati s sledečimi delovnimi procesi. V proračunu se opredelijo stroški delovne sile (grafično oblikovanje, programiranje, pisanje besedil, itd.), stroški, ki nastanejo v povezavi z uporabo strojne opreme, stroški, ki so povezani z vzdrževanjem in gostovanjem spletne strani, itd. V sodelovanju z naročnikom je potrebno tudi pripraviti osnovno navigacijsko shemo (site map), ki nedvomno olajša grafično oblikovanje spletne strani, saj ima oblikovalec že v naprej določene osnovne komponente spletne strani, kar pa tudi prepreči morebitne nesporazume med naročnikom in izvajalcem. Pri načrtovanju spletne strani je naročnikova naloga tudi ta, da jasno izrazi svoje želje in opredeli funkcijske specifikacije za katere želi, da so vključene v spletno stran.

Naloga izvajalca je predvsem ta, da se drži predvidenega časa izvršitve ter, da svoje delo opravi korektno in zanesljivo. Strogo mora upoštevati želje naročnika, saj si v nasprotnem primeru lahko nakoplje dodatno delo in stroške. Izvajalec mora določiti vodjo projekta, ki nadzoruje delo grafičnega oblikovalca, programerja, po potrebi pa tudi pisca besedil.