Mediacija

Mediacija je proces, ki ga v Sloveniji poznamo tudi pod izrazom posredovanje. V osnovi gre torej za to, da tretja oseba posreduje med dvema ali več sprtimi stranmi. Tako je mediacija proces reševanja problemov izven sodnih dvoran, zaradi česar je lahko ta pot cenejša in krajša, predvsem pa manj mučna za vse tiste, ki so se sprli. Mediacija seveda poteka pod nadzorom oseb, ki je za mediacijo usposobljena, to osebo imenujemo mediator. Vloga mediatorja je v tem, da sprtim stranem pomaga, da na kar se da jasen in razločen način izrazijo problem, zaradi katerega so se sprli. Mediacija je torej v prvem koraku proces, skozi katerega postane vsem sprtim stranem jasno, kaj je tako imenovano jabolko spora. Pogostokrat se strani sprejo tudi zato, ker jim manjkajo informacije in posledično se spor ne more rešiti, čeprav bi se lahko. Mediacija je torej lahko v drugem koraku, ko je vsem stranem znano, kje je problem, pristop, s katerim lahko rekonstruiramo odnose sprtih strani. Sodna pot bi lahko nepovratno uničila odnose, mediacija pa je proces sporazumevanja, zato lahko prav z njeno pomočjo obnovimo odnose, ki so bili skoraj že izgubljeni.