Letaki za dvd tisk

Konkurenca za dvd tisk se danes počasi veča. To je tudi razlog, da morajo podjetja iskati vedno nove in nove poti za obveščanje potencialnih naročnikov za dvd tisk. Tak način so tudi letaki, na katerih podjetje predstavi dvd tisk, ki ga izvaja, in skuša na ta način, kolikor je le mogoče, prepričati potencialnega naročnika.

Največja slabost, ki jo ima tak način obveščanja je, da se mnogo letakov razdeli ljudem, ki jih dvd tisk prav nič ne zanima in se lahko torej zgodi, da imamo le veliko stroškov, koristi pa ne nikakršne. Zato je zelo pomembno, da razmislimo, kje bomo letake razdelili in kaj bomo na njih napisali. Vsekakor pa morajo biti prednosti podjetja še kako zelo izpostavljene. Še več lahko najdete tu https://www.novice-obvestila.com/dumping-pri-tisku-na-cd/.