Kranjska Gora

Kranjska Gora je odlična izhodiščna točka za osvajanje nekaterih najlepših vrhov slovenskih Alp, kot so Špik, Mala Mojstrovka, Jalovec, Razor, Prisojnik, Sleme in druge. To prelepo dolino ob vznožju Julijcev je leta 1689 v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske omenil že Janez Vajkad Valvazor.

Kranjska Gora je naravni biser slovenskih Alp, ima pa tudi bogato oziroma predvsem razgibano zgodovino. Tako so v 14. stoletju tamkajšnji prebivalci začeli množično sekati gozdove ter urejati kmetijska zemljišča ter pašnike za govedo in ovce. Med prvo svetovno vojno so ruski ujetniki zgradili vojaško cesto čez preval Vršič iz doline Save v dolino Soče, Krajnska Gora pa se je začela vidno turistično prebujati z izgradnjo železnice leta 1870. Pravi razcvet turizma se je začel v petdesetih letih 20. stoletja, ko so na pobočju Vitranca zrasle prve žičnice. K temu je pripomogla predvsem Planica s skoki in poleti, ki je to alpsko dolinico ponesla v širni svet.