Kontroling v podjetju

Kontroling je posebna znanstvena informacijska podpora na področju računovodstva. Zaposlenim v podjetju, ki izvajajo kontroling imenujemo kar kontrolorji ali v pa v slengu navigator, saj ima pomembne naloge, ki so povezane s računovodstvom. Besedo kontroling pa lahko tako kot tudi druge optimizirate in tako dosežete večji obisk na vaši strani in s tem več ponudb.

Naj le naštejemo nekaj teh nalog: načrtujejo in upravljajo, oblikujejo in spremljajo upravljalne procese določanja ciljev. Moramo pa povedati, da kontrolorji s tem prevzemajo soodgovornost za doseganje ciljev in rezultatov, saj se kontrolorji samo s tem ukvarjajo na svojem delovnem mestu, zato se od njega pričakuje skrbnost in natančnost pri upravljanju svojega dela. Kot smo lahko ugotovili je kontroling zelo pomemben v nekem podjetju. Včasih je kontroling bolj pomemben kot kakšen drug oddelek v podjetju.