Konkurenčnost med dražitelji

Javne dražbe pomenijo prodajo premičnin in nepremičnin na očeh javnosti. Na javno dražbo se lahko prijavi kdorkoli, vendar je navadno potrebno prej plačati varščino. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje na dražbi, še posebej v primeru, ko se prodaja nepremičnina. Takrat kadar se prodaja premičnina, pa plačilo varščine ni pogoj za sodelovanje na javni dražbi. V sklepu sodišča oziroma v vabilo vedno piše za kakšen znesek je potrebno vplačati varščino ter na kateri trr.

Hiša na dražbiDa pride do javne dražbe morata sodelovati vsaj dva potencialna kupca. Prav tako, da pride do konkurence med dražitelji morata biti o prodaji obveščena vsaj dva potencialna kupca. Da lahko govorimo o konkurenci med dražitelji pomeni, da se vsi udeleženi potegujejo za nek določen predmet pod enakimi pogoji. Glede na to da javne dražbe potekajo na javen način, se vsekakor spodbuja konkurenčnost med dražitelji oziroma potencialnimi kupci. Vsi potencialni kupci oziroma dražitelji sodelujejo pod enakimi pogoji, vendar se pogodba sklene samo z enim izmed njih.

Konkurenca mora biti lojalna, to pomeni da morajo za vse veljati enaka merila in enak način dokazovanja. To je mogoče doseči z oblikovanjem materialnih kriterijev za presojanje uspeha ter tudi s pravili in načeli postopka, ki pa urejajo način konkuriranja in priznanje uspeha. Vsi prejemniki obvestila oziroma vabila morajo prejeti znana in enako zapisana merila ter postopke

V interesu prodajalca mora biti, da na javno dražbo pritegne za sodelovanje čim večje število oseb, katerih ponudbe bodo medsebojno konkurirale, ter posledično sklenil prodajno pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, to pomeni, da bo ponudil najvišjo izklicno ceno.

V primeru, ko se govori o konkuriranju, takrat je zagotovo osnova konkuriranja med ponudniki cena, saj so v vseh drugih dražbenih pogojih ponudniki izenačeni. Zato na javnih dražbah poteka tekmovanje med ponudniki, kateri bo ponudil največji znesek za določen predmet.