Kompresor klime

kompresor-klimeKompresor klime zagotavlja udobje potnikov. Udobje potnikov je posebej na preizkušnji v poletni mesecih. Temperatura zraka v okolici se takrat segreje, kabina vozila pa absorbira preko steklenih površin velike količine sončne svetlobe. Posledično se kabina vozila segreje. Temperature pri tem postanejo visoke ter za potnike neprijetne. Ohlajevanje kabine danes v veliko primerih zagotavljajo klimatske naprave, obstaja pa še klasični sistemi brez klimatskih naprav. Kompresor klime je sestavni del klimatskih naprav. 

Za dobro delovanje vseh komponent mora biti klimatska naprava redno vzdrževana. Mnogim se zdi vzdrževanje odvečen strošek, drugi se ne zavedajo da je potrebno klimatske naprave vzdrževati, tretji pozabijo, obstajajo pa še mnogi drugi izgovori za ne vzdrževanje klimatske naprave.

Kompresor klime je ena od komponent, ki zaradi ne vzdrževanja odpove. Posledično nastanejo bistveno večji stroški, kot bi bili pri rednem vzdrževanju klimatskih naprav. Vzdrževanje klimatskih naprav je predpisano s strani proizvajalca vozila. V nekaterih primerih gre za splošna navodila, v drugih pa za specifična navodila. Splošna navodila so tista, ki veljajo za več proizvajalcev. Tako imajo vsa vozila vgrajen filter klimatske naprave. Filter klimatske naprave preprečuje vnos onesnaženega zraka v potniško kabino.

Kompresor klime omogoča brezhibno delovanje klimatske naprave ter kakovost vožnje.

Načeloma je filter kabine enak za vsa vozila v svojih osnovnih značilnosti, drugačna je lahko oblika. Menjava in vzdrževanje filtra kabine je tudi praktično enako pri praktično vseh vozilih. Poleg tega imamo zaradi ekonomije obsega v nekaterih primerih praktično enake komponente za več različnih blagovnih znamk. Komponente niso le praktično enake, velikokrat so nameščene na podobnih ali celo enakih mestih v vozilu. Specifična navodila so navodila, ki niso enaka za vse proizvajalce in modele, ampak le za določenega proizvajalca ali model vozila. V teh primerih mora vzdrževanje potekati po specifičnih navodilih. Tudi komponente so v teh primerih specifične. Vzdrževanje klimatske naprave je treba načeloma opravljati vsako leto. Največ okvar povzroči prav ne vzdrževanje, v nekaterih primerih tudi neuporaba.