Kje dobiti dobre inštrukcije fizike?

Na internetu je ogromno ponudnikov različnih inštrukcij, vendar pri izbiri bodite pozorni! Pazite se predvsem tistih, ki delajo brez računa, saj jih ne obvezuje nič, da svoje delo opravijo korektno in pravilno. Inštrukcije fizike E-Doktrina se opravljajo izključno na podlagi plačila po izdanem računu in je zato znanje zagotovljeno.

E doktrina LogoInštrukcije fizike E-Doktrina opravljajo samo izkušeni inštruktorji in sicer po vseh večjih krajih po Sloveniji, s poudarkom na Ljubljani, Mariboru in Novem Mestu. Možno pa se je za inštrukcije fizike dogovoriti tudi izven večjih krajev, samo v kolikor je to res nekoliko bolj oddaljen kraj, je potrebno doplačilo za potne stroške, sicer pa je cena v Ljubljani, Novem Mestu in okolici 13 EUR na polno uro (60 min), v Mariboru in okolici pa 12 EUR na polno uro (60 min). Dogovorite se lahko tudi za inštrukcije fizike preko elektronskih medijev, tu je predvsem mišljeno reševanje določenih nalog in podobnih zadev. Podjetje nudi tudi inštruiranje študentov, vendar je tu obvezno potrebno v naprej poslati učno snov, da se določi inštruktor s pravim nivojem znanja ter da se na podlagi same zahtevnosti učne snovi in predvidenega časa trajanja za inštrukcije fizike, oblikuje tudi cena samega inštruiranja.

Dejstvo pa je, da bodo inštrukcije fizike opravljene na najvišjem možnem nivoju in da boste odnesli od njih tisto, kar se od tovrstnih zadev pričakuje, torej znanje, da boste opravili tisti izpit, zaradi katerega ste inštrukcije fizike sploh najeli. S samim delom pa boste tako zelo zadovoljni, da boste to podjetje zagotovo z veseljem priporočali naprej.