Kdaj je javna dražba uspešna?

Pri javni dražbi gre dejansko za povabilo posameznikom, ki kupujejo enako premičnino ali nepremičnino. Pri tem se za ceno pogajajo in tisti, ki ponudi najvišjo, jo pridobi. Dražbe pa so uspešne, če izklicni ceni vsaj ena oseba poda ceno, ki ji je enaka. Tisti, ki torej razpiše dražbo, se mora zavezati k izpolnitvi vseh pogojev. Poznamo pa tudi več vrst dražb kot sta prisilna in javna dražba. Prisilna dražba pomeni, da nastane glede na stečajni ali izvršilni postopek. Kako pa imenujemo potegovanju za nek predmet, na način strinjanja z izklicno ceno? Licitacija, za katero ste zagotovo že slišali.

Dražbe pa imajo tudi določena pravila, ki jih vodijo so uspešnosti. Pomembno je, da je predmet obravnavan na javni dražbi določen (ali vsaj določljiv). Razpisovalec dražbe ima ob tem možnost postaviti posebne pogoje ter predmet licitiranja je cena predmeta na dražbi. Razpis javne dražbe pa mora vsebovati še mnogo drugih podatkov, kot so: prva izklicna cena, korak dražbe. Izklicna cena je namreč tista vrednost, ki jo nek predmet ima na prvi dražbi in s katero se začne licitiranje. Cena pa se lahko tekom dražbe tudi dvigne. Postopek je slednji: če je izklicna cena denimo 3000 evrov, korak pa 200 evrov, bo ob vsaki licitaciji, ki bo uspešna, cena narasla za 200 evrov, kar pomeni najprej 3200, nato 3400 itd..

Priprava na javno dražbo poteka tako, da najprej izstavijo javni oklic, z vsemi podatki izvajanja dražbe. Na poteku je pomembno, da voditelj dražbe preveri, če so vsi pogoji za udeležbo bili izpolnjeni ter nato razglasi začetek same dražbe. Zaključek pa poteka tako, da dražitelj sprejme ponudbo kupca. Pred vsako udeležbo dražbe se zatorej dobro pozanimajte o vseh njenih pogojih ter tudi vaših obveznostih, saj se brez tega dražbe ne boste morali udeležiti.