Kakšna je hitrost interneta in kolikšna je pokritost?

a1Kot je znano, je hitrost interneta odvisna od več različnih stvari. Prav tako pa sta pokritost in hitrost interneta odvisna od tega, kje se giblje največ ljudi, kajti popolnoma nesmiselno bi bilo imeti najhitrejši internet v eni vasici s 100 prebivalci. Zato je popolnoma logično, da je hitrost interneta najhitrejša v mestih. Torej sama pokritost najhitrejšega interneta je primarna v vseh večjih mestih in okolicah le-teh, saj je tam tudi (jasno) največ uporabnikov, ki dostop do interneta potrebujejo. To je pa tudi eden od razlogov, zakaj je morda hitrost interneta ponekod lahko boljša, spet drugje pa slabša.

Kakšna je pokritost in hitrost interneta v mestih in okolicah?

Prav tako kot mobilna omrežja 2G in 3G, tudi najnovejše (če mu lahko še tako rečemo) 4G LTE omrežje pokriva skoraj celotno Slovenijo. To pomeni, da nihče, ki ima dostop do tega omrežja, ne bi smel imeti večjih težav s povezavo. To pa ne pomeni, da bo hitrost interneta vedno enako dobra. Namreč, kot smo že rekli, je predvsem za večja mesta z okolico značilno, da bo hitrost interneta tam največja. Je pa zanimivo, da je sama hitrost interneta največja predvsem v vzhodni polovici Slovenije. Če vključimo še Ljubljano, ima celotna vzhodna Slovenija največ možnosti za maksimalno internetno hitrost. Namreč, celotno območje Maribora, Ptuja ter Celja je tisto, ki nudi najhitrejši internet.

Ravno tako pa je v Novem mestu in okolici ter v območju Kranja in Kamnika v severni Sloveniji. No, ti kraji so jasno tisti, ki dovoljujejo največjo možno hitrost v mobilnem omrežju 4G, to pa ne pomeni, da drugje ne moremo dostopati do tega omrežja. Namreč, kot smo že povedali, je skoraj celotna država pokrita s tem omrežjem, razen nekaterih območij, za katera velja, da niso ravno najbolj dostopni ali pa preprosto niso naseljeni. Sama hitrost interneta bo torej med 50/18 Mbit/s v območjih izven mest in med 105/35 Mbit/s za omenjena mesta in okolice le-teh.