Kako poteka preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

Večkrat se pojavi, da podjetnik najprej odpre s.p. in se po dobrem poslovanju odloči za prenos s.p. na d.o.o.

Prenos podjetja se na prvo žogo sliši zelo enostavno a se na koncu izkaže, da temu ni tako in je zato primerno, da nam pri tem pomaga ali svetuje tudi odvetnik. Za prenos pa obstajata 2 načina. Prvi način je, da se podjetne prenese na novo kapitalsko družbo, ki jo ustanovi podjetnik ali pa se prenese na že ustanovljeno prevzemno kapitalsko družbo.

Ko se odločimo za preoblikovanje podjetja s tem prenesemo vse pravice in obveznosti na prevzemno kapitalsko družbo. Ker pri s.p. načinu poslovanja za posel odgovarjamo s celotnim lastnim premoženjem pri prenosu seveda ni potrebno celotnega premoženja prenesti v last podjetja. Za poslovanje d.o.o. podjetja pa moramo prenesti vsaj 7.500 evrov, ki jih d.o.o. podjetje potrebuje za osnovni kapital, ki ga mimogrede lahko kasneje porabimo za poslovanje podjetja.

Preoblikovanje podjetja v d.o.o. traja vsaj 3 mesece. Podjetnik mora 3 mesece pred preoblikovanjem objaviti da bo dejavnost preoblikoval in nadaljeval v drugi pravni obliki. Za vpis mora nato pripraviti sklep o prenosu, kjer morajo biti navedeni trenutni podatki podjetja, izjava o prenosu in vrednost trenutnega podjetja oz. vrednost, ki se bo prenesla na novo ustanovljeno družbo. Podjetnik mora prav tako o prenosu 3 mesece pred tem o prenosu obvestiti vse upnike.

Pri prenosu gre lahko za prenos celotne dejavnosti podjetja in premoženja podjetja ali pa samo del tega. Pri prenosu na novo ustanovljeno družbo je potrebno novo ustanovljeno družbo vpisati v sodni register. Ko je vpis zaključen se od tega datuma naprej šteje začetek poslovanja in s tem datumom podjetnik posluje preko d.o.o. podjetja, kar tudi pomeni, da so vse obveznosti od tega trenutka dalje vezane na d.o.o.

Pri prenosu na že ustanovljen d.o.o. pa praktično ne gre za oblikovanje ampak le za pridružitev družbi, ki se jim s tem samo poveča premoženje in dejavnost.

Pravni del preoblikovanja s.p. v d.o.o. običajno znaša nekje od 500 do 1500 evrov, davčni del 1000 do 5000 evrov in računovodski del od 300 do 1000 evrov. Če pa vrednost sedanjega podjetja znaša čez 100.000 evrov nastanejo še dodatni stroški revizije, ki znašajo cca. 1000 evrov lahko pa tudi do 10.000 evrov.

Najbolj ključne razlike med s.p. in d.o.o. so te, da za s.p. ne potrebujemo obveznega kapitala a pri tem načinu poslovanja za stroške nastale v zvezi s podjetjem odgovarjamo z lastnim premoženjem. Razlika je tudi ta, da pri s.p. načinu ne moremo zaračunavati najemnine svojih prostorov sami sebi, medtem ko to lahko storimo v d.o.o. načinu in tudi ta, da so davčna bremena s.p. pri prihodkih do 40.000 evrov nižja kot pri d.o.o.

Prednost d.o.o. načina je ta, da so davčna bremena nižja pri poslovanju nad 40.000 evrov in da za nastale stroške ne odgovarjamo z lastnim premoženjem. Kar pa se razlikuje od s.p. načina pa je to, da za ustanovitev d.o.o. podjetja potrebujemo vsak 7500 evrov obveznega začetnega kapitala.